Ἀσκήσεις βίας ἀκροδεξιᾶς

Ἡ βία ἀπ’ τὰ ἀκροδεξιὰ σχήματα παρουσιάζει ἐπικίνδυνη κλιμάκωση στὴν χώρα, εἴτε στὴν πράξη, ὅπως συνέβη στὸ Μελιγαλᾶ εἰς βάρος τοῦ δημάρχου καὶ τῶν οἰκογενειῶν τῶν θυμάτων, εἴτε ὡς παρότρυνση γιὰ λυντσάρισμα δημάρχου τῆς Χαλκιδικῆς∙ ἡ ἐμφάνιση συγκροτημένων καὶ μὲ στρατιωτικὴ πειθαρχία στελεχῶν σημαίνει ὅτι κάπου ἔχουν στρατόπεδα ἐκπαιδεύσεως, κι αὐτὰ τὰ γνωρίζουν οἱ μυστικὲς ὑπηρεσίες, γιατὶ ἀλοίμονό μας ἂν δὲν τὰ γνωρίζουν. Ἡ ὁμόφωνη καταδίκη εἶναι αὐτονόητη, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται καὶ ἡ προσοχὴ τῶν πολιτικῶν δυνάμεων ἀπέναντί τους∙ εἶναι φαινόμενα ξένα πρὸς τὸ δημοκρατικό μας πολίτευμα καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τὰ πρότυπά τους στοὺς τυράννους τῆς ἀρχαιότητος ἔχουν διαγραφεῖ ὁριστικὰ ἀπ’ τὶς ἱστορικὲς ἀναφορὲς τῶν Ἑλλήνων.