ΗΠΑ, βιβλικὲς πλημμύρες

Στὸ Κολοράντο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν σημειώθηκαν βιβλικὲς πλημμύρες, μὲ πέντε νεκροὺς καὶ πεντακόσιους ἀγνοούμενους∙ ἄνοιξαν κυριολεκτικὰ οἱ πύλες τοῦ οὐρανοῦ κι ἔπεφτε τὸ νερὸ ὡς καταρράκτης παρασύροντας τὰ πάντα. Ἡ μεγάλη μεσοδυτικὴ πολιτεία μετετράπη σὲ ἀπέραντη λίμννη μέχρι τὶς στέγες τῶν σπιτιῶν σὲ πολλὲς περιπτώσεις∙ ἡ φωτογραφία τοῦ νέφους σὲ σχῆμα ἀνεστραμμένου πιθαριοῦ καὶ μαύρη ἀπόχρωση, μὲ τὸ στόμα του ἀνοικτό, σοῦ δίνει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἤθελε νὰ καταπιεῖ τὰ πάντα, τρόμος σὲ πιάνει ὅταν τὴν βλέπεις. Ὁπωσδήποτε πρόκειται γιὰ ἀκραῖα φυσικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ δὲν ἀποκλείεται ἡ πρόκλησή τους νὰ ὀφείλεται στὴν ἐπιδείνωση τοῦ κλίματος∙ τὸ περιβάλλον ἔχει ἀλλάξει καὶ οἱ προειδοποιήσεις του εἶναι πολλὲς καὶ προφητικές.