Ἑλλάς, κέντρο καιτονομίας

Μία ὁμάδα Ἑλληνοπαίδων, ἀποφοίτων τοῦ ΜΙΤ (Ἰνστιτούτου Τεχνολογίας τῆς Μασσαχουσσέτης) ὀργάνωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα ἡμερίδα στὸ Εὐγενίδειο Ἵδρυμα, μὲ θέμα τὴν ἀνάδειξη τῆς χώρας μας σὲ κέντρο προηγμένης ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ ἡ προσέλευση τοῦ κόσμου ἐντυπωσιακή, κυρίως τῆς νεολαίας, ἡ ὁποία παρακολουθοῦσε μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὶς εἰσηγήσεις, κρατοῦσε σημειώσεις, ὑπέβαλε ἐρωτήσεις, συμμετεῖχε ἐνεργῶς. Τὰ παιδιὰ τοῦ MIT Enterprise Forum, Greece, ἀπαντοῦσαν σὲ ὅλους, ὁ διάλογος ἦταν δημιουργικὸς κι ἔδειχνε ὅτι ἔχει ἀνταπόκριση ἡ ἰδέα τους περισσότερο στὴ νεολαία μας∙ τοὺς δρόμους ψάχνουν ὅλοι τους γιὰ τὴν συμμετοχή τους κι εἶναι ὅλοι οἱ νέοι μας πρόθυμοι καὶ τολμηροὶ στὰ νέα βήματα. Συμπληρώνει τὸ φόρουμ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ὅλων τῶν μεγάλων ἑταιρειῶν ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἵδρυση κέντρων ἐρευνῶν∙ οἱ ἑταιρεῖς κινητῆς τηλεφωνίας προηγοῦνται. Γνωρίζουν ὅτι τὰ Ἑλληνόπουλα εἶναι πιὸ ἀποδοτικὰ στὴν χώρα τους, λόγῳ τῆς δημιουργικῆς γλώσσης.