Ἀνάμικτὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐν ἀναμονῇ τῆς ἐπιλογῆς τοῦ νέου προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,3356 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 132,4375 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1317,25 καὶ ἔπεσε τὸ πετρέλαιο, 109,33. Ἡ δυστοκία στὴν Οὐάσιγκτον ἐπηρεάζει τὶς ἀγορές, καθὼς παρεμβαίνουν τὰ κερδοσκοπικά κεφάλαια ποὺ διαμορφώνουν τὶς βραχυχρόνιες διακυμάνσεις στὶς ἀγορές∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος φαίνεται ἀναποφάσιστος ὡς πρὸς τὸ πρόσωπο, διότι φοβᾶται τὶς ἀντιδράσεις τῆς Γερουσίας, στὴν ὁποία πολλοὶ Δημοκρατικοὶ γερουσιαστὲς δείχνουν ἀπρόθυμοι νὰ στηρίξουν τὶς προεδρικὲς ἐπιλογές. Ἡ σφαγὴ τῶν ἀθώων πολιτῶν στὴν ναυτικὴ βάση εἶναι χαρακτηριστικὴ τῆς πολιτικῆς ἀδυναμίας τοῦ προέδρου∙ ὑποστηρίζει τὴν ἀπαγόρευση τῆς ὁπλοφορίας, ἀλλὰ δὲν διαθέτει ἐπαρκῆ τὴν δύναμη γιὰ ἐξασφάλιση τῆς πλειοψηφίας τοῦ Κογκρέσσου. Ἡ κοινὴ γνώμη θεωρεῖ τὸν Μπάρακ Όμπάμα ὑπεύθυνο, ὄχι τοὺς γερουσιαστές, τοὺς ὁποίους καλύπτει ἡ «ἀνωνυμία» τους.