Συρία, ἀψιμαχίες μεγάλων

Ἡ ὑπόθεση τῆς Συρίας ἐξελίσσεται πλέον σὲ ἀψιμαχίες τῶν μεγάλων ἐντὸς τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας∙ ἡ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα παραδόθηκε, ἀλλὰ εἶναι σὰν τοὺς χρησμοὺς τῆς Πυθίας, ὁ καθένας ἀντλεῖ τὰ δικά του συμπεράσματα. Ἔτσι, Ἀμερική, Βρεταννία καὶ Γαλλία ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἔκθεση λέγει ὅτι τὰ φονικὰ ἀέρια ἐκτοξεύθηκαν ἀπ’ τὸν συριακὸ στρατό, ἐνῶ Ρωσία καὶ Κίνα ὑποστηρίζουν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο, ὅτι οἱ ἀντάρτες ἔστησαν τὴν παγίδα καὶ ζητοῦν νέα ἔρευνα καὶ πραγματογνωμοσύνη∙ ἡ ἐξέλιξη ἦταν ἀναμενόμενη, διότι ἡ κάθε πλευρὰ ἐπιδιώκει νὰ καλύψει τὶς θέσεις της. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, ἡ κρίση ἔχει ἐκτονωθεῖ καὶ ἀποκλείονται οἱ βομβαρδισμοὶ τῆς χώρας, ἀλλὰ προβλέπεται παράταση τῆς διπλωματικῆς διελκυστίνδος∙ οἱ τρίτοι τὸ θεωροῦν δεδομένο, ἐνῶ οἱ ἀγορὲς ἐπανῆλθαν στὴν προηγούμενη κατάσταση ἀναμονῆς γιὰ ἄλλους λόγους ὅμως, ὅπως εἶναι οἱ γερμανικὲς ἐκλογὲς μὲ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἐπιπτώσεις τους.