ΗΠΑ, σφαγὴ σὲ ναυτικὴ βάση

Ἡ ὁμαδικὴ σφαγὴ δώδεκα ἀτόμων στὴ ναυτικὴ βάση Navy Yard τῆς Οὐάσιγκτον, τῆς παλαιότερης στὴν ἀμερικανικὴ ἱστορία, εἶναι τὸ τελευταῖο κροῦσμα ὁμαδικῶν ἐκτελέσεων στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ ὁ δράστης, ἕνας νεαρὸς παλαιὸς πεζοναύτης καὶ ὀξύθυμος χαρακτήρας, μπῆκε μέσα κι ἄρχισε νὰ πυροβολεῖ ἀδιακρίτως ἐναντίον ὅποιου συναντοῦσε, μέχρι ποὺ σκοτώθηκε κι αὐτὸς κάτω ἀπὸ ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες∙ οἱ τρεῖς χιλιάδες ἐργαζόμενοι ἔτρεχαν ἀλλόφρονες νὰ κρυφθοῦν, ἐνῶ ἀμέσως κατέφθασαν περιπολικὰ τῆς Ἀστυνομίας. Τὰ αἴτια τῆς τραγωδίας εἶναι ἄγνωστα, ἐνῶ ἔγινε γνωστὸ τὸ ὄνομα τοῦ δράστη κι ὅτι κατοικοῦσε στὸ Τέξας∙ πληρώνουν οἱ Ἀμερικανοὶ πολὺ ὑψηλὸ τίμημα γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς ὁπλοφορίας. Μετατρέπεται ἡ κοινωνία τους σὲ ζούγκλα ἀπ’ τὸν πρῶτο παράφρονα ποὺ θὰ χρησιμοποιήσει τὸ ὅπλο του ἐναντίον ὅλων.