Ἐνδιαφέροντα τῆς Ρωσίας

Τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Ρωσίας γιὰ ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα μετέφερε ἡ πρόεδρος τῆς Ἄνω Δούμας καὶ τρίτη στὴν ἱεραρχία τῆς χώρας∙ ἡ ἐπιλογή της ἔγινε, διότι ἔχει χρηματίσει καὶ πρεσβευτὴς στὴν Ἑλλάδα, πρὸ δεκαπενταετίας, ὁπότε καὶ διατηρεῖ στενὲς σχέσεις μὲ πολλοὺς παράγοντες. Οἱ διαβεβαιώσεις της, ὅτι ἐξετάζεται ἡ μείωση τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καὶ ὅτι ἡ Γκάζπρομ ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, δείχνουν ὅτι τὰ προβλήματα θεωροῦνται ξεπερασμένα∙ ὑπογράμμισε ἄλλωστε, ὅτι οἱ παρεμβάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Βρυξελλῶν ἦταν ἡ αἰτία τῶν προβλημάτων, διότι ἔδειξαν νὰ ἐνοχλοῦνται γιὰ δυόμισυ ἑκατομμύρια κυβικὰ πόδια φυσικοῦ ἀερίου στὴν Ἑλλάδα κι ὄχι γιὰ τριάντα τῆς Γερμανίας. Οἱ ρωσικοὶ σιδηρόδρομοι ὑπέβαλαν πρόταση γιὰ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μαζὶ μὲ τοὺς ρουμανικοὺς καὶ τοὺς γαλλικούς.