Δολοφονία νέου ἀπὸ ἀκροδεξιὸ δράστη

Ἡ δολοφονία τοῦ Παύλου Φύσσα, γνωστοῦ ἀκροαριστεροῦ, στὴν Ἀμφιάλη ἀπὸ στέλεχος τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, καὶ μάλιστα δι’ ἀσήμαντον ἀφορμήν, δείχνει τὸ ποῦ ὁδηγοῦν οἱ ἀκρότητες τοῦ ἀκροδεξιοῦ μορφώματος∙ μᾶλλον δὲν ἦταν προσχεδιασμένη, διότι ἔγινε μὲ πολὺ ἀδέξιο τρόπο καὶ ἄλλα ἐπιδίωκε ὁ δράστης, τὸ πιθανώτερο τὸν ἐκφοβισμὸ τῶν κατοίκων τῆς περιοχῆς. Ἀλλὰ ἐπῆλθε τὸ μοιραῖο καὶ «τὰ γενόμενα οὐκ ἀπογίγνονται»∙ ὅλες οἱ πολιτικὲς δυνάμεις καταδίκασαν ἀπερίφραστα τὴν δολοφονία, ἐνῶ οἱ δικαιολογίες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς δὲν ἔπεισαν κανέναν. Ἡ Ἀστυνομία, παρουσίᾳ Εἰσαγγελέως, ἔκανε ἔρευνα στὸ σπίτι τοῦ δράστου καὶ στὰ γραφεῖα τοῦ κόμματος∙ ὅταν ὀργανώνονται ἀπ’ τὸ κόμμα, μὲ ὄργανο βουλευτή του, ὁ προπηλακισμὸς συγγενῶν τῶν θυμάτων τοῦ Μελιγαλᾶ καὶ τοῦ δημάρχου τῆς πόλεως, ἀκολουθοῦν χειρότερα.