Πληθώρα ἐπενδυτικῶν κύκλων

Ἡ εἰσροὴ ξένων ἐπενδυτῶν πολλαπλασιάζεται σὲ βαθμὸ ἀπρόβλεπτο ἀπὸ ὅλες τὶς μεγάλες χῶρες∙ οἱ Ρῶσοι ἐκδηλώνουν ἐμπράκτως ἐνδιαφέρον, μὲ τὴν πρότασή τους γιὰ τὴν ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ἀλλὰ καὶ μὲ διερευνητικὲς ἐπαφὲς γιὰ τὰ ΕΛΠΑ ἀπὸ Ρόσνεφτ καὶ Λουκόϊλ, ἐνῶ ἐπανέρχεται ἡ Γκάζπρομ γιὰ τὴν ΔΕΠΑ, ἂν καὶ ἡ στάση της κρίνεται στὶς διαπραγματεύσεις τῆς Μόσχας, γιὰ τὴν μείωση τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου∙ ἡ γερμανικὴ ἑταιρεία λογισμικοῦ SAP, ἡ μεγαλύτερη στὸν κόσμο, ἀνακοίνωσε ὅτι ἐντὸς τοῦ Νοεμβρίου ἀνοίγουν τὰ κέντρα ἐρευνῶν της στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἔχει ὁλοκληρώσει τὶς συνομιλίες της μὲ τριάντα ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες παραγωγῆς λογισμικοῦ καὶ μὲ πέντε Πανεπιστήμια, γιὰ τὴν συνεργασία τους μαζί της. Ὁ πρόεδρός της εἶχε ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἄνοιξη τὸν πρωθυπουργὸ καὶ εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι θὰ μετατρέψει τὴν χώρα μας, σὲ κέντρο ἐρευνῶν, διότι διαθέτει τὸ καλύτερο ἐρευνητικὸ δυναμικό. Τὴν δημιουργικὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα ἀναζητοῦν.