Μεταρρυθμίσεις, ἀπεργίες

Οἱ μεταρρυθμίσεις προχωροῦν, διότι καὶ οἱ ἀπεργίες ἐκφυλίζονται, καθὼς ἔχουν ὡς προμετωπίδα τους τοὺς γνωστοὺς ἐργατοπατέρες∙ ἡ χθεσινὴ πανεργατικὴ δὲν ἔσωσε τὰ προσχήματα, ἐνῶ καὶ οἱ διαδηλώσεις μόνο στὴν ταλαιπωρία τῶν Ἀθηναίων συνέβαλαν. Οἱ συνομιλίες τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὶς Βρυξέλλες εἶχαν ἀντίκρυσμα, διότι ἀλλάζει ἡ στάση τῶν Εὐρωπαίων ἀπέναντί μας, σὲ σύγκριση μὲ τὶς ψευδολογίες τῆς προηγούμενης τριετίας∙ ἡ διαφορὰ εἶναι ἁπτή, ὄχι μόνο στὰ οἰκονομικὰ καὶ δημοσιονομικὰ μεγέθη, ἀλλὰ καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῆς νοοτροπίας τοῦ κόσμου, μὲ τὴν ἀποβολὴ τῆς προηγουμένης καταθλίψεως καὶ τὴν ἔκφραση τῆς ἐμπιστοσύνης ὅτι πολλὰ μπορεῖ νὰ γίνουν. Μόνοι ἐκτεθειμένοι εἶναι οἱ δοῦλοι τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, μὲ τὴν συνέχιση τῆς καταστροφολογίας τους, παρ’ ὅλο ὅτι γνωρίζουν ὅτι κανεὶς δὲν τοὺς παίρνει στὰ σοβαρά∙ ἐὰν τοὺς ἔπαιρνε δὲν θὰ σημειωνόταν ἡ μαζικὴ προσέλευση ἐπενδυτῶν στὴν Ἑλλάδα. Γιατί ἐπιμένουν; Διότι δὲν ἔχουν καμμία ἄλλη ἐπιλογή.