Ἀνέλκυση COSTA CONCORDIA

Ἡ ἀνέλκυση τοῦ COSTA CONCORDIA, μέσα σὲ δεκαεννέα ὧρες, ἀποτελεῖ τεχνικὸ ἄθλο∙ ἡ τεχνικὴ ἑταιρεία ἀνελκύσεως προετοιμάσθηκε ἐπὶ ἕναν χρόνο σχεδόν, γιὰ νὰ ἀποσπάσει ἀπ’ τὰ βράχια τὸ μεγαθήριο τῶν 110000 τόννων καὶ νὰ τοῦ δώσει τὴν εὐστάθειά του, ὤστε μὲ τὴν βοήθεια ρυμουλκῶν νὰ ὁδηγηθεῖ στὸ ναυπηγεῖο διαλύσεώς του. Ἑκατοντάδες τεχνικοὶ δούλεψαν συστηματικά, πρῶτα στὴν καταγραφὴ τῆς καταστάσεως τοῦ κρουαζεροπλοίου καὶ στὴν ἐκπόνηση τοῦ σχεδίου, γιὰ τὴν λεπτομερέστατη ἐφαρμογή του κατὰ τὴν ἀνέλκυση∙ ἑκατοστὸ ἑκατοστὸ ἔγινε, ὥστε μὲ εἰδικοὺς στεγανοὺς θαλάμους νὰ ἀποσπασθεῖ ἀπ’ τὰ βράχια καὶ νὰ ἐπανέλθει στὴν εὐθεῖα θέση του, ὅπου ἔπρεπε ἀμέσως νὰ διατηρηθεῖ. Ἀπήλαυσε πολὺς κόσμος τὸ ἔργο μέσα στὴ νύκτα.