Ἐμπιστοσύνη στὴ Γερμανία

Ὁ δείκτης ἐμπιστοσύνης τῶν Γερμανῶν ἐπιχειρηματιῶν, γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας τους, αὐξήθηκε τὸν Σεπτέμβριο στὸ 49,6, ἔναντι 42 τὸν Αὔγουστο καὶ εἶναι τὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς τελευταίας τριετίας∙ ὁ δείκτης καταρτίζεται σὲ δεῖγμα 260 ἐπιχειρηματιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα καὶ θεωρεῖται βαρόμετρο γιὰ τὴν οἰκονομία της. Πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας εἶναι γεγονός, ἀφοῦ οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν καταστρώσει ἤδη ἀναπτυξιακὰ προγράμματα, σὲ ἀνταπόκριση πρὸς τὶς παραγγελίες τους∙ οἱ ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρωζώνη θεωροῦνται αὐτονόητες, ὅταν ἀποτελοῦν τὴν ἀτμομηχανή της. Ὁ θρίαμβος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Βαυαρία ἔδωσε ἰσχυρὴ ὤθηση στὴν αἰσιοδοξία τῶν Γερμανῶν, διότι προσβλέπουν σὲ νέα τετραετία τῆς καγκελαρίου, ἀνεξαρτήτως τοῦ συνεταίρου της στὴν κυβέρνηση ἢ στὴν αὐτοδυναμία της, τὴν ὁποία ἀρκετοὶ δὲν τὴν ἀποκλείουν∙ Στὴ Φραγκφούρτη καὶ στὶς Βρυξέλλες προετοιμάζουν ἤδη τὰ σχέδια δράσεως ἀπὸ Δευτέρας γιὰ τὴν Εὐρωζώνη γιὰ ταχύτερρη ἀνάκαμψη.