Ἔλεγχος τῶν ἐπικοινωνίων

Τὸν ἔλεγχο τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν ζητοῦν πλἐον οἱ μεγάλες χῶρες καὶ διεθνεῖς προσωπικότητες, μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις γιὰ παρακολούθησή τους ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας∙ ἤδη ἡ πρόεδρος τῆς Βραζιλίας ἀνέβαλε τὴν ἐπίσκεψή της στὴν Οὐάσιγκτον, διότι ἐθεώρησε ἀνεπαρκεῖς τὶς ἀμερικανικὲς ἐξηγήσεις γιὰ τὶς παρακολουθήσεις, ἐνῶ στὴ Γαλλία εἴκοσι προσωπικότητες ζήτησαν τὴν ὑπαγωγὴ σὲ Ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ τῶν ἀρχῶν ἐλέγχου καὶ χορηγήσεως τῶν κόμβων στὸ διαδίκτυο. Τὸ θέμα ἐκκρεμεῖ ἀπὸ καιρό, καθὼς Κίνα, Ρωσία καὶ Εὐρωζώνη ἔχουν ζητήσει τὴν μεταφορὰ τῶν ἀρχῶν στὸν διεθνῆ ὀργανισμό, ἀλλὰ ἀρνήθηκε πεισματικὰ ἡ Ἀμερική∙ οἱ πολιτικοὶ παρατηρητὲς πιστεύουν ὅτι εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ ἐμμονή της στὸ θέμα, διότι ἢδη κανεὶς δὲν τῆς ἔχει ἐμπιστοσύνη καὶ ἐπειδὴ ἔχει ἀποδυναμωθεῖ ἀρκετὰ τὸ διεθνὲς κύρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μετὰ καὶ τὶς ἐξελίξεις στὸ Συριακό. Στὸ τελευταῖο ἡ Ρωσία κατήγγειλε ὡς προκατασκευασμένο τὸ πόρισμα τοῦ ΟΗΕ.