Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, κυρίως λόγῳ τῆς ἀναμενομένης ἐπανεκλογῆς τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ καὶ παρὰ τὶς δυσμενεῖς πληροφορίες γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα, 1,3349 δολλάρια καὶ 132,0850 γιέν, ἀλλὰ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1299,75 καὶ τὸ πετρέλαιο, 108,16. Οἱ ἀνησυχίες γιὰ στάση πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῆς Ἀμερικῆς στὸ τέλος Σεπτεμβρίου ἐντείνονται, καθὼς δὲν ἔχει ἐπέλθει συμφωνία μὲ τὸ Κογκρέσσο, γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ της∙ ἀντιθέτως τὰ πολιτικά, ὅπως οἱ βομβαρδισμοὶ στὴν Συρία καὶ ἡ καθυστέρηση στὴν ἐπιλογὴ τοῦ νέου πρόεδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου, ἐπιτείνουν τὴν ἀβεβαιότητα στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους, ἐπειδὴ γιὰ πολλοστὴ φορὰ καλεῖται νὰ ἀποφασίσει τὸ Κογκρέσσο γιὰ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ ἀδικαιολόγητα τὸ οἰκονομικό της πρόγραμμα. Ἡ Οὐάσιγκτον δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι βαδίζει στὰ τυφλά, λένε κορυφαῖοι παράγοντες, ἀντὶ τῆς ἄκρως ἀναγκαίας πλέον ἐπιθετικῆς πολιτικῆς.