Ντέλμα Ρουσέφ, δυναμικὴ

Σὲ ἐπίδειξη δυνάμεως προχώρησε ἡ Ντέλμα Ρουσέφ, μὲ τὴν ἀναβολὴ τῆς ἐπισκέψεώς της στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, λόγῳ τῶν παρακολουθήσεων τῶν διαδικτυακῶν ἐπικοινωνιῶν της ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀσφαλείας∙ ἡ ἀναβολὴ ἐνισχύει τὴν πρόεδρο στὸν λαό της, καθὼς ἡ Βραζιλία εἶναι μέλος τῆς ΒΡΙΚΣ καὶ παρουσιάζεται ὡς μεγάλη δύναμις στὴ Λατινικὴ Ἀμερική. Οἱ κινήσεις αὐτὲς ἔχουν ἀπήχηση στοὺς Βραζιλιάνους, ἐπειδὴ τοὺς κεντρίζουν τὸ ἐθνικό τους γόητρο, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τους∙ τὴν Ἄνοιξη ἡ χώρα εἶχε ζήσει μεγάλο κύμα διαδηλώσεων σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς μεγάλες πόλεις της, κατὰ τῆς φτώχειας καὶ τῶν εἰσοδηματικῶν διακρίσεων. Ἡ δημοτικότης τῆς Ντίλμα Ρουσὲφ εἶχε πέσει ἀρκετά, ὁπότε ἀναλαμβάνει πρωτοβουλίες γιὰ οὐσιαστικὴ ἐνίσχυσή της, καθὼς τὰ οἰκονομικὰ δὲν βελτιώνονται καὶ πολὺ εὔκολα.