Ἐπαναλειτουργία Καισόνγκ

Ἡ συμφωνία Βορείου καὶ Νοτίου Κορέας, γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς μεγάλης βιομηχανικῆς περιοχῆς Καισὸνγκ στὸ ἔδαφος τῆς Βορείου, θεωρεῖται ἀπόδειξη τῆς βελτιώσεως τῶν σχέσεών τους∙ στὴν Καισὸνγκ ἔχουν ἀνοίξει ἐργοστάσια μεγάλες νοτιοκορεατικὲς βιομηχανίες, ὅπου ἀπασχολοῦνται πενῆντα χιλιάδες Βορειοκορεάτες καὶ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς ἔχει ἔσοδα ἕνα δις δολλάρια μηνιαίως. Ἡ περιοχὴ εἶχε κλείσει ἀπ’ τὸν δικτάτορα πρὸ πενταμήνου, ὅταν εἶχε ξεσπάσει ἡ κρίση μεταξὺ τῶν δύο ἀδελφῶν κρατῶν∙ μετὰ ἀπὸ πολλὲς διαβουλεύσεις ἡ Πιὸνγκ Γιὰνγκ συμφώνησε στὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων, γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν νοτιοκορεατῶν στελεχῶν, ἐνῶ ἀπεδέχθη καὶ τὴν ἀποκατάσταση ἐπικοινωνίας μερικῶν χιλιάδων οἰκογενειῶν οἱ ὁποῖες εἶναι χωρισμένες ἀπὸ ἑξῆντα χρόνια, μετὰ τὸ τέλος τοῦ κορεατικοῦ πολέμου. Ἡ συμφωνία θεωρεῖται καλὴ ἔνδειξη γιὰ ἀποκλιμάκωση τῆς ἐντάσεως στὴ χερσόνησο.