Γερμανία, θρίαμβος τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ

Ὁ θρίαμβος τῆς Ἀγκέλα Μέρκελ στὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς εἶναι ἱστορικὸς καὶ τῆς προσφέρει πλήρη ἐλευθερία πρωτοβουλιῶν γιὰ τὴν Γερμανία καὶ τὴν Εὐρωζώνη∙ πλησιάζει τὴν ἀπόλυτη πλειοψηφία καὶ αὐτὸ σημαίνει τὴν ἐνίσχυση τοῦ ρόλου της, εὐρωπαϊκὰ καὶ διεθνῶς. Οἱ Φιλελεύθεροι μένουν ἐκτὸς Μπουντεστάνγκ, ἀλλὰ πλησιάζουν τὴν εἴσοδο οἱ Ἐναλλακτικοὶ κατὰ τοῦ εὐρώ∙ οἱ Εὐρωπαϊστὲς ἔμειναν ἀπολύτως εὐχαριστημένοι, διότι θεωρεῖται δεδομένη ἡ ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς καὶ ἡ ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της. Ἰδιαίτερη βαρύτητα ἀναμένεται νὰ δοθεῖ στὶς νότιες χῶρες, μὲ ἔμφαση στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τους∙ ἡ Εὐρωζώνη διαθέτει τὰ μέσα γιὰ τὴν ἀποφασιστικὴ παρέμβασή της σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους της, μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ ΔΝΤ, τὸν ρόλο τοῦ ὁποίου τὴν προηγούμενη τετραετία ἔχουν πολλοὶ ἐπικρίνει.