Ἀκροδεξιά, ἀπαρχὴ διώξεων

Ἡ Εἰσαγγελεὺς τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ κατεπείγουσα προκαταρκτικὴ ἐξέταση ἀπὸ ἀντιεισαγγελέα τῶν καταγγελιῶν τοῦ ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως γιὰ τὶς παράνομες ἐνέργειες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ περισσότερα κόμματα ἐμφανίζονται σύμφωνα μὲ τὴν τακτικὴ αὐτή∙ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὶς παράνομες πράξεις εἶναι πολλά, ἐνῶ καὶ ἡ ἀνακρίτρια συνεχίζει τὸ ἔργο της γιὰ τὴν δολοφονία τῆς Ἀμφιάλης. Ἡ ἄρση τοῦ ἀπορρήτου τῶν τηλεφωνικῶν διαλέξεων θεωρεῖται ἡ κρίσιμη καμπή, διότι θὰ ἀποκαλύψει τὴν ἱεραρχικὴ δομὴ τῆς ὀργανώσεως καὶ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τοῦ ἐγκλήματος, διότι κάποιος ἔδωσε τὴν ἐντολὴ γιὰ τὴν συγκέντρωση στὸ συγκεκριμένο μέρος. Ἡ ἡγεσία τῆς ἀκροδεξιᾶς τηρεῖ σιγὴ ἰχθύος, διότι ὁ ἀντίκτυπος τῆς δολοφονίας εἶναι ἄμεσος στὶς τάξεις της καὶ πολλοὶ στρατολογηθέντες διερωτῶνται πλέον γιὰ τὸν ρόλο τους. Ἡ δημοκρατία ἀποδεικνύει ὅτι διαθέτει τὰ μέσα γιὰ τὴν ἄμυνά της καὶ τὴν ἀποφασιστικότητα γιὰ ἐφαρμογή τους.