Τρόϊκα, ἔναρξη συζητήσεων

Ἡ πρώτη συνάντηση τοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν μὲ τὴν τρόϊκα ἔληξε χθές, χωρὶς ἀνακοινώσεις, καθὼς εἶχε χαρακτῆρα διερευνητικό∙ οἱ ἀποφάσεις ἀναμένονται σὲ ἕνα μῆνα περίπου, ὅταν θὰ ἔχουν ὁριστικοποιηθεῖ τὰ στοιχεία γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὸ ὕψος τῆς ὑφέσεως γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, ὁπότε καὶ προσδιορίζεται τὸ ἔλλειμμα τῆς διετίας 2015-2016. Πιὸ δύσκολο εἶναι τὸ πρόβλημα, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ΕΑΣ, καθὼς ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει ἀντιρρήσεις γιὰ τὸ ἑλληνικὸ σχέδιο ἐκκαθαρίσεώς τους ἐν λειτουργίᾳ καὶ προκρίνει τὸ κλείσιμό τους, ἂν καὶ ἔχει χαμηλώσει ἀρκετὰ τοὺς τόνους μετὰ τὶς τελευταῖες διαβουλεύσεις∙ ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας δὲν ἀμφισβητεῖται, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀνακάμψεως στὸ τέλος τοῦ ἔτους. Ἔτσι οἱ συζητήσεις ἑστιάζονται στὴν ἀνάγκη ἐνισχύεως τῆς δυναμικῆς αὐτῆς καὶ ὄχι ἀποτροπῆς τῆς καλῆς σημερινῆς ψυχολογίας∙ αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τῶν Εὐρωπαίων, παρὰ τὴν μεμψιμοιρία τοῦ ΔΝΤ. Ἡ ἐπανεκκίνση εἶναι τὸ ζητούμενο.