Βαθύτερες οἱ διασυνδέσεις

Οἱ διασυνδέσεις τῶν παραστρατιωτικῶν ἦταν κατὰ τὰ φαινόμενα πολὺ βαθύτερες ἀπ’ τὶς ἁπλὲς κομματικὲς ἐξαρτήσεις∙ ἕνα πρᾶγμα ἔχει ἐνδιαφέρον, ἡ προκλητικὴ προπαγάνδα τῆς ἀτλαντικῆς διαπλοκῆς, ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται σὲ κατάσταση ἀναρχίας, μὲ συνεχεῖς συγκρούσεις στοὺς δρόμους ἀκροδεξιῶν καὶ ἀριστερῶν∙ μᾶς θυμίζει τὴν ἴδια προπαγάνδα, κατὰ τὰ Δεκεμβριανὰ πρὸ πενταετίας. Ἀλλὰ τότε συνέβησαν εὐρείας ἐκτάσεως ἔκτροπα καὶ καταστροφές, εὐτυχῶς μόνο γιὰ μία δύο μέρες∙ τώρα δὲν παρατηρήθηκαν τέτοια ἔκτροπα, ὁπότε ποῦ τὰ βρίσκουν οἱ ξένοι «ἀνταποκριτές» -μᾶλλον τὰ φάνταζονται ἀπ’ τὴν χώρα τους- καὶ πῶς τὰ ἀντιγράφουν οἱ ἐπιχώριοι δοῦλοι τους, χωρὶς ἔστω καὶ ἕνα σχόλιο. Ἕνα εἶναι τὸ ἀσφαλὲς συμπέρασμα, τὰ εἶχαν προσχεδιάσει, ἀλλὰ ἀπέτυχαν οἰκτρῶς.