Ποῦτιν, ἱστορικὲς ρίζες

Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν προετοιάζει τὸν ρωσικὸ λαὸ γιὰ τὴν ἀνάδειξή του σὲ παγκόσμια ἡγετικὴ δύναμη, μετὰ τὴν διάλυση τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως∙ προβάλλει πλέον τὶς ἱστορικὲς ρίζες τῶν Ρώσων, στὴν ὀρθοδοξία καὶ στὸν σεβασμὸ τῆς οἰκογενείας, μὲ σαφέστατες τὶς ἀποστάσεις ἀπ’ τὰ δυτικὰ πρότυπα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Ἡ θρησκευτικὴ πίστη τοῦ λαοῦ του ἐπέζησε τῶν ἑβδομήκοντα ἐτῶν τῆς κομμουνιστικῆς ἀθεΐας, ἐνῶ καὶ στὸν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρειάσθηκαν τὶς εὐλογίες τοῦ ἀποκατασταθέντος πατριάρχου∙ ἡ οἰκογένεια προβάλλεται πλέον ὡς ὁ πυρήνας τῆς κοινωνίας, μὲ τοὺς ἀναγκαίους φυσικοὺς νόμους λειτουργίας της. Τὸ Κρεμλίνο πιστεύει ὅτι τὰ χρειάζεται αὐτὰ ἡ χώρα καὶ γιὰ τὴν αὔξηση τῆς γεννητικότητος, ἡ ὁποία εἶχε μειωθεῖ πολὺ στὶς περιόδους τῆς κρίσεως∙ ἡ πρωτοβουλία γιὰ τὸ Συριακὸ ἐπιτρέπει στὸν Ρῶσο πρόεδρο τὴν καλλιέργεια τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς ἀπηχήσεως τῆς χώρας καὶ στὸ ἐσωτερικό της. Τὴν χρειάζονται πλέον οἱ Ρῶσοι.