Ἀναγνώριση ἐπανεκκινήσεως

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἐπανεκκινήσεως τῆς οἰκονομίας μας ἔγινε κι ἀπ’ τὴν τρόικα, μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κύκλους ἀκολουθεῖν ἑκόντες ἄκοντες∙ οἱ συζητήσεις μὲ τὴν κυβέρνηση ἑστιάζονται πλέον στὸ ὕψος τοῦ τυχὸν ἐλλείμματος, ὅπως καὶ στοὺς τρόπους καλύψεώς του, χωρὶς νὰ ἀποκλείεται ἡ κάλυψή του ἀπ’ τὴν ἀνάκαμψη. Τὰ στοιχεῖα γιὰ ἀνάκαμψη παρουσιάζονται καθημερινά, καθὼς καὶ οἱ πωλήσεις βιομηχανικῶν μας προϊόντων αὐξήθηκαν κατὰ 3,7% τὸν Ἰούλιο, γιὰ πρώτη φορὰ τὴν τετραετία∙ οἱ οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις ἀναμένονται τὸν Ὀκτώβριο, ὅταν θὰ ἔχουν συγκεντρωθεῖ τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας τὸ τρίτο τρίμηνο καὶ θὰ ἔχει ἐξαγγείλει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὴν πολτική της γιὰ τὴν ἀνάκαμψη στὴν Εὐρωζώνη. Ἐκτὸς ἀπ’ τὸν τουρισμὸ καὶ τὶς ἐπενδύσεις σὲ ψηφιακὴ τεχνολογία καὶ γιὰ τὶς μεταφορὲς πολλαπλασιάζεται ἡ ζήτηση γιὰ ἀγορὰ ἀκινήτων, μὲ ἀνταλλαγὴ τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας∙ ἀπὸ Κινέζους, Ἄραβες, Ἰνδούς, Ἀσιάτες εἶναι οἱ περισσότερες.