Ἑλλάς, μεγάλο ἐνδιαφέρον

Τὸ ἐνδιαφέρον της γιὰ τὴν Ἑλλάδα προβλέπεται ὅτι θὰ δείξει ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὸν ἐκλογικό της θρίαμβο∙ ἦταν ἡ πρώτη ποὺ δέχθηκε τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ πέρυσι καὶ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα, ἕνα χρόνο ἀκριβῶς πρίν, ἐνῶ μᾶς στήριξε στὶς τελικὲς διαπραγματεύσεις μὲ τὸ ΔΝΤ τὸν Νομέμβριο. Ἡ χώρα μας, ἄλλωστε, βρίσκεται τώρα σὲ πλεονεκτικὴ θέση πλέον, διότι ἔχει ἐκπληρώσει καὶ μὲ τὸ παραπάνω ὅλες τὶς δεσμεύσεις της ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἄρχισε ἤδη ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅτι εἶχε συζητήσει δηλαδὴ ἡ καγκελάριος μὲ τὸν πρωθυπουργό μας∙ ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ἀνάκαμψη θεωρεῖται δεδομένη ἀπ’ τὴν ἴδια καὶ δὲν ἀποτελεῖ παραχώρηση πρὸς τοὺς βέβαιους συγκυβερνῆτες της Σοσιαλδημοκράτες.