Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, παρὰ τὴν μεγάλη νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Γερμανία καὶ τὴν ἀναθέρμανση τῆς κινεζικῆς οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ διατηρήθηκε σὲ σταθερὰ ἐπίπεδα, 1,3509 δολλάρια καὶ 133,6110 γιέν, ἀλλὰ κινήθηκε ἀνοδικὰ ὁ χρυσός, 1321,75 καὶ ἐλαφρῶς πτωτικὰ τὸ πετρέλαιο, 109,02. Οἱ κερδοσκόποι δείχνουν ὅτι αἰφνιδιάστηκαν ἀπ’ τὸ γερμανικὸ ἀποτέλεσμα καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν θέσεις στὰ χαρτοφυλάκιά τους, πρὶν ἀπ’ τὸν σχηματισμὸ τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς∙ γνωρίζουν ὅτι τὸ Βερολίνο ἔχει ὡς προτεραιότητα τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης καὶ τὴν ἐνίσχυση τῆς συνοχῆς της. Οἱ ἴδιοι ὅμως εἶχαν ἐπενδύσει στὶς φυγόκεντρες τάσεις καὶ στὴ χρεωκοπία τῶν νοτίων χωρῶν της, ἐνῶ τώρα ἀκόμη καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου ἀναγνωρίζουν τὴν πρόοδο καὶ πολὺ περισσότερο στὴν Ἑλλάδα∙ ἔχουν πλήρη συναίσθηση ὅτι τὰ χρονικά τους περιθώρια εἶναι ἐλάχιστα καὶ σπεύδουν δρομαῖοι…