Παρίσι, 4 τόνοι κοκαΐνης

Σὲ ἀεροπλάνο τῆς γραμμῆς Καράκας, Παρισίων βρέθηκαν στὸ ἀεροδρόμιο Ρουασὶ τέσσερες τόνοι κοκαΐνης, ἀλλὰ χωρὶς παραλήπτη∙ τὸ ἐμπόρευμα ἐκτιμᾶται σὲ ἀξία πενῆντα ἑκατομμύριων εὐρὼ καὶ οἱ ἀρχὲς συνέλαβαν ἕξι ἄτομα, τρεῖς Βρεταννοὺς καὶ τρεῖς Ἰταλούς, ἐνῶ ἄλλοι τρεῖς ἀξιωματικοὶ συνελήφθησαν στὴ Βενεζουέλα. Ἡ ποσότης εἶναι ἡ μεγαλύτερη ποὺ κατασχέθηκε σὲ εὐρωπαϊκὸ ἀεροδρόμιο∙ οἱ ἀρχὲς ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπ’ τὴν σιγουριὰ τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν γιὰ τὴν διακίνησή του, ἀλλὰ τήρησαν διακριτικὴ στάση καὶ δὲν ἀνακοίνωσαν τίποτε ἐπὶ ἕξι ἑβδομάδες, μέχρι τὸν ἐντοπισμὸ τῶν ἐννέα ὑπόπτων. Οἱ ἐμπόροι ναρκωτικῶν πίστευαν ὅτι βρίσκουν εὔκολα τὰ τρωτὰ σημεῖα τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν ἑκάστης χώρας, ἀλλὰ αὐτὴ τὴν φορὰ πιάστηκαν στὰ πράσα ἀπ’ τοὺς Γάλλους∙ τὸ ἐμπόρευμα στὴν πιάτσα ἐκτιμᾶται σὲ διακόσια ἑκατομμύρια εὐρώ.