Κένυα, θύματα τρομοκρατῶν

Ἡ εἰσβολὴ μιᾶς δεκάδος Ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν σὲ μεγάλο ἐμπορικὸ κέντρο τοῦ Ναϊρόμπι, εἶχε ἀποτέλεσμα 62 νεκροὺς καὶ 170 περίπου τραυματίες∙ οἱ τρομοκράτες, μὲ τὴν εἴσοδό τους στὸ πολυκατάστημα πυροβολοῦσαν ἀδιακρίτως ἐναντίον ὅλων, ἐνῶ εἶχε ἐπικρατήσει πανικὸς στοὺς ἐπισκέπτες. Ἐγκέφαλος τῆς εἰσβολῆς φέρεται μία Ἀγγλίδα, ἡ ὁποία ἔχει ἀσπαστεῖ τὸν ἰσλαμισμὸ καὶ συμμετέχει στὶς ἀκραῖες ὁμἀδες τῆς γειτονικῆς Σομαλίας∙ ἀπὸ ἐκεῖ ἔφθασαν στὴν Κένυα, μὲ σκοπὸ τὴν ἐκδίκηση, ἐπειδὴ τέσσερες χιλιάδες στρατιῶτες τῆς χώρας συμμετέχουν στὶς δυνάμεις τοῦ ΟΗΕ στὴ Σομαλία. Χθὲς τὸ μεσημέρι εἰδικὲς ἀστυνομικὲς δυνάμεις εἰσέβαλαν στὸ πολυκατάστημα καὶ ἀπελευθέρωσαν τοὺς τελευταίους ὁμήρους τῶν τρομοκρατῶν∙ στὴν ἐπιχείρηση ἔλαβαν μέρος καὶ ὁμάδες ἐπιλεγμένων τμημάτων ἀπ’ τὸ Ἰσραήλ, σὲ βοήθεια τῆς τοπικῆς ἀστυνομίας. Οἱ νεκροὶ εἶναι πολλῶν ἐθνικοτήτων.