ΣΥΡΙΖΑ, προβλήματα ἀπὸ καταγγελία βίας

Ἡ καταγγελία τῆς βίας κάθε μορφῆς εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐπειδὴ ἡ Ἀριστερὴ Πλατφόρμα στὸ ἐσωτερικό του διαφωνεῖ μὲ προκλητικὸ μάλιστα τρόπο∙ σὲ ἐνυπόγραφο ἄρθρο τους οἱ ἀρχηγοί της τονίζουν ὅτι δὲν εἶναι ἐναντίον κάθε μορφῆς βίας, διότι ἡ ἐπαναστατικὴ βία εἶναι ἀναπόσπαστο μέρος τῆς ἰδεολογίας τους. Πρόκειται γιὰ καθαρὴ ὑπονόμευση τοῦ ἀρχηγοῦ τους καὶ τῆς ἀποφάσεως τοῦ συνεδρίου τους γιὰ κατάργηση τῶν συνιστωσῶν∙ πρακτικὰ αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὰ ὀργανωμένα στελέχη τοῦ κόμματος διατηροῦν τὶς διασυνδέσεις τους μὲ τὶς ἀκροαριστερὲς ὁμάδες καὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὸν πρόεδρό τους. Ἄλλωστε ἀποτελεῖ κοινὸ μυστικό, ὅτι αὐτὲς οἱ ὁμάδες ὑπονόμευσαν τὴν ἀνοικτὴ συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ τοὺς τρεῖς… κι ὁ κοῦκος πάνω στὴν ἐξέδρα.