Αἰσιόδοξες οἱ προβλέψεις

Οἱ αἰσιόδοξες προβλέψεις γιὰ τὴν πορεία τῆς οἰκονομίας ἐπιβεβαιώνονται, ὅταν ἀκόμη καὶ ἡ τρόικα συμφώνησε σὲ ὕφεση 4% φέτος, ἂν καὶ ἡ κυβέρνηση ὑπολογίζει ἀκόμη χαμηλότερη∙ ἡ εἰσροὴ κεφαλαίων προσπερνᾶ τὴν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ, ὅταν οἱ ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις ἀνῆλθαν τὸ ὀκτάμηνο στὰ τρία δις εὐρὼ περίπου, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 38% σὲ τηλεπικοινωνίες, δηλαδὴ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐνῶ ἐκτινάσσεται ἡ ἀγορὰ ἀκινήτων, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν παροχὴ πενταετοῦς βίζας. Ἡ ὑπονόμευση τῆς ἀτλαντικῆς καὶ ἐπιχωρίου διαπλοκῆς ἔχει ἐξαντληθεῖ καὶ περιορίζεται στὴν ἀντιγερμανικὴ προπαγάνδα∙ πάντως οἱ ἀντιδράσεις ἔφθασαν καὶ στὸ Χρηματιστήριο, μὲ ἄνοδο 2,3%, παρὰ τὶς ἀρχικὲς πιέσεις γιὰ ὑποχώρηση. Ἡ αἰσιοδοξία μεταφέρεται πλέον καὶ στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας, χάρις στὰ πολλαπλασιαστικὰ φαινόμενα τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν ξένων ἐπενδύσεων∙ ἤδη τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἀνέρχεται σὲ 2,8 δις τὸ ὀκτάμηνο, μὲ σαφεῖς αὐξητικὲς τάσεις γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἔτους.