Ἐκκαθαρίσεις Ἀστυνομίας

Οἱ παραιτήσεις δύο ἀντιστρατήγων καὶ ἡ μετακίνηση ἄλλων ἑπτὰ ἀξιωματικῶν τῆς Ἀστυνομίας δείχνει ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀποφασισμένη νὰ κόψει τὴν γάγγραινα στὸ σῶμα∙ πολλοὶ ἀξιωματικοί, παραγράφοντας τοὐς νόμους, φερόντουσαν ἀνεκτικὰ ἢ καὶ βοηθοῦσαν ἀπροκάλυπτα τὶς ἀκροδεξιὲς ὁμάδες. Τώρα ἀντιμετωπίζουν τὴν αὐστηρότητά τους, δὲν εἶναι δυνατὸν κάποιοι ἀστυνομικοὶ νὰ πιστεύουν ὅτι εἶναι δικό τους τὸ κράτος καὶ νὰ παρανομοῦν προκλητικά∙ ταυτοχρόνως διεξάγονται ἐρευνες καὶ στὸ στρατό, γιὰ τὴν ἀξιολόγηση τῶν πληροφοριῶν ὅτι Ἕλληνες ἀξιωματικοὶ ἐκπαιδεύουν τὰ τάγματα ἐφόδου. Ὁπωσδήποτε κάποια ἄνωθεν κάλυψη εἶχαν αὐτοί, μᾶλλον ἐκτὸς Ἑλλάδος ἀπ’ τὰ ὑπερατλαντικὰ κέντρα, καὶ πίστευαν ὅτι βρίσκονται στὸ ἀπυρόβλητο∙ ὁ ἔλεγχος τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν ἀποδεικνύεται τελικὰ ὁ μίτος τῆς Ἀριάδνης.