Κίνα, παραμάνες Ἀμερικῆς

Ἡ τελευταία μόδα στοὺς πλούσιους Κινέζους εἶναι ἡ χρησιμοποίηση Ἀμερικανίδων γιὰ τὴν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους∙ ὅπως δύο αἰῶνες πρίν, οἱ Γαλλίδες παραμάνες μεγάλωναν τὰ πλούσια παιδιὰ στὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης, τώρα στὴν Κίνα παίρνουν γυναῖκες ἀπ’ τὴν Ἀμερική, τὶς ὁποῖες πληρώνουν πολὺ ἱκανοποιητικά, γιὰ νὰ μεγαλώνουν τὰ παιδιά τους καὶ νὰ τὰ μαθαίνουν ἀρκετὰ καλὰ τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα. Πόσο ἄλλαξαν οἱ καιροί! Δέκα χρόνια πρὶν αὐτὸ ἦταν ἀδιανόητο, ἀλλὰ σήμερα, μὲ τὴν κρίση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὴν ὑψηλὴ ἀνεργία, δεκάδες χιλιάδες Ἀμερικανίδες μεταναστεύουν στὴν μεγάλη χώρα καὶ ἀπασχολοῦνται γιὰ μερικὰ χρόνια στὰ σπίτια τῶν πλουσίων∙ εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες οἱ Κινέζοι μὲ πολὺ ὑψηλὰ εἰσοδήματα.