Γερμανία, προβολὴ θέσεων

Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ στὴ Γερμανία ἔχουν ἀρχίσει κι ἴσως κρατήσουν μέρες∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, μετὰ τὸν ἐκλογικό της θρίαμβο, ἔχει τὸν πρῶτο λόγο, ἀλλὰ καὶ οἱ Σοσιαλδημοκράτες θέλουν νὰ προβάλουν τοὺς ὅρους τους, διότι διαφορετικὰ αἰσθάνονται ὅτι εἶναι «χαμένοι», ὅπως ἔγινε καὶ τὸ 2005. Τὸ κρίσιμο πρόβλημα εἶναι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, τὸ ὁποῖο ζητοῦν οἱ Σοσιαλδημοκράτες, ἀλλὰ τὸ θέλει καὶ ἡ καγκελάριος γιὰ στέλεχός της∙ περισσότερο θέμα προβολῆς εἶναι, διότι ἡ ἀτλαντικὴ προπαγάνδα ἔχει ταυτίσει τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ μὲ τὴν λιτότητα∙ ἀλλὰ αὐτό, ἂν ἴσχυε προηγουμένως, δὲν ἰσχύει τώρα, διότι ἔχει δεσμευθεῖ γιὰ τὴν ἄσκηση ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς, τόσο στὴν χώρα της, ὅσο καὶ στὴν Εὐρωζώνη καὶ περισσότερο στὶς νότιες χῶρες. Ἡ ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ διευκολύνεται ἀπ’ τὶς μεταρρυθμίσεις, δὲν εἶναι ἀντίθετα τὰ δύο∙ συμπληρωματικὰ εἶναι καὶ ὁ συνδυασμός τους ὁδηγεῖ στὴν οἰκονομικὴ ἀπογείωση.