Χρέος Ἡνωμένων Πολιτειῶν

Ἡ αὔξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως εἶναι τὸ κρίσιμο θέμα στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ μέχρι τὴν Δευτέρα τὰ μεσάνυχτα πρέπει νὰ ψηφισθεῖ ὁ νόμος στὸ Κογκρέσσο, διαφορετικὰ ἀπολύονται ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι. Οἱ σχέσεις προέδρου καὶ Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων εἶναι κακές, καθὼς προσφάτως ἡ Βουλὴ ψήφισε νόμο γιὰ διακοπὴ χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων ὑγείας καὶ ὁ Λευκὸς Οἶκος ἀπειλεῖ μὲ ἀρνησικυρία∙ οἱ διαβουλεύσεις συνεχίζονται ἐντατικές, ἀλλὰ δὲν διαφαίνεται στὸν ὁρίζοντα συμφωνία, ἂν καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ πάντα κάτι γίνεται. Τὸ χειρότερο εἶναι ὁ ἀντίκτυπος στὸ κύρος τῆς χώρας, ὅταν μάλιστα ἔχει ἀντιμετωπίσει καὶ τὴν διεθνῆ ἀπομόνωσή της, λόγῳ τοῦ Συριακοῦ καὶ τῶν διαδικτυακῶν παρακολουθήσεων∙ δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ ἡγεσία της ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὶς ἐσωτερικές της ἀντιδικίες, παρὰ γιὰ τὸ καλὸ τῆς χώρας καὶ πολὺ ὀλιγώτερον γιὰ τὴν ἀπήχησή της στὸ ἐξωτερικό. Κάτι βαθύτερο συμβαίνει στὴν Ἀμερική.