Αἴγυπτος, Συρία καὶ Ἰρὰν

Στὴν Αἴγυπτο δικαστήριο ἔθεσε ἐκτὸς νόμου τὶς ὀργανώσεις τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων καὶ δήμευσε τὴν περιουσία τους, γεγονὸς ἀποκαλύπτον ὅτι ἐλέγχει πλήρως τὴν κατάσταση∙ στὴν Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ ἡ Συρία καὶ τὸ Ἰρὰν συγκεντρώνουν τὸ ἐνδιαφέρον ὅλων. Γιὰ τὴν Συρία, ἡ Ρωσία πιέζει γιὰ τὴν ἀποστολὴ ὁμάδος ἐπιθεωρητῶν γιὰ τὰ χημικὰ ὅπλα, ἐνῶ ἡ Γαλλία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἔκδοση ψηφίσματος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας∙ οἱ διαβουλεύσεις μᾶλλον θὰ παραταθοῦν γιὰ πολύ. Στὸ Ἰρανικό, μετὰ τὴν θετικὴ ἀνταπόκριση τοῦ Μπάρακ Ὀμπάμα στὴν κίνηση προσεγγίσεως τοῦ Χασὰν Ρουχανί, διαγράφονται ἐλπίδες γιὰ οὐσιαστικὲς διαπραγματεύσεις τῶν «Ἕξι» μεγάλων μὲ τὴν Τεχεράνη∙ ἤδη ἡ Ρωσία παραχώρησε τὴν διαχείριση τοῦ πυρηνικοῦ ἐργοστασίου τοῦ Μπουσὲρ στὴν ἰρανικὴ κυβέρνηση. Ὁ διάλογος μοιάζει νὰ εἶναι ἐφικτός.