Τρόικα, διαδικαστικὰ μόνο

Σὲ διαδικαστικὰ θέματα περιορίζονται πλέον οἱ συζητήσεις μὲ τὴν τρόικα, μετὰ τὴν συμφωνία γιὰ ὕφεση 4%, τὸ 2014, καὶ τὴν ἀναγνώριση ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς προόδου τῆς Ἑλλάδος∙ φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ ἐπισημάνσεις, ὅπως γιὰ ὅλες τὶς χῶρες. Οἱ ξένες ἐπενδύσεις αὐξάνονται στὴ χώρα, καθὼς ὁ Νότης Μηταράκης ἀνακοίνωσε δύο μεγάλες τουριστικὲς ἐπενδύσεις 1,2 δις εὐρώ, στὴν Χαλκιδικὴ καὶ στὴν Ἀργολίδα, μὲ τὸ σύστημα fast track, ἐνῶ ὑπέβαλε τὰ χαρτιά της καὶ τρίτη∙ ἡ αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν ἀκολουθεῖ, καθὼς ἤδη καλύπτουν τὸ 13,8% τοῦ ΑΕΠ, ἀπὸ μονοψήφιο ἀριθμὸ πρὸ τριετίας. Ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ξένων ἐπεκτείνεται σὲ πολλοὺς κλάδους, πέραν τῶν προνομιακῶν τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἐνῶ ἐμπεδώνεται ἡ ψυχολογία ἀνατάσεως στὴν ἀγορὰ κι ὅλοι τρέχουν γιὰ κάτι καινούργιο∙ ἡ ψυχολογία εἶναι στὸν κόσμο ἡ λυδία λίθος γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση σὲ κάθε περίοδο τῆς ἱστορίας.