Ὑπερβολὲς κατὰ ἀκροδεξιᾶς

Ἡ διαπλοκή, ἀπ’ τὴν ὑποτιθέμενη ἀφάνεια τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, πέρασε στὸ ἄλλο ἄκρο τῆς συνεχοῦς προβολῆς της∙ ἡ ὑπερενασχόληση τῶν καναλιῶν μὲ τὶς παρανομίες της φθάνει σὲ σημεῖο ὑπερβολῆς, ὁπότε κουράζει τὸν κόσμο καὶ τὸν ἐξωθεῖ σὲ ἄλλες ἀντιδράσεις. Εἶναι ποὺ εἶναι ἄκρως ἀπωθητικὴ ἡ διαπλοκή, διότι κανεὶς δὲν τὴν πιστεύει, ὁπότε εὔκολα ἐξωθεῖται κάποιος στὸ συμπέρασμα, ὅτι πάλι ὑπερβάλλουν, ὅπως εἶχαν κάνει στὶς κατηγορίες κατὰ τοῦ Κώστα Καραμανλῆ καὶ στοὺς ἐμετικοὺς ἐπαίνους πρὸς τὸν σοσιαλιστὴ ἀρχηγό τους∙ μὲ τὶς ὑπερβολές τους τείνουν νὰ τὴν καταστήσουν θύμα τῆς διαπλοκῆς… Τυχαῖα εἶναι αὐτά, ἢ μήπως γίνονται κατόπιν ἐντολῆς, διότι χωρὶς τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις της δὲν διογκωνόταν ἡ ἀκροδεξιά.