Ἐνόχληση τῶν Ἀτλαντιστῶν

Ἡ ἐνόχληση τῶν ἀτλαντικῶν κύκλων καὶ τῶν ἐπιχωρίων τους ὑποτακτικῶν ἀπ’ τὴν νίκη τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ εἶναι ἐμφανέστατη∙ γιὰ ὅλα φταίει ἡ καγκελάριος καὶ περισσότερο γιὰ ὅσα συνέβησαν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς ἄλλες νότιες χῶρες. Ἔχουν καλλιεργήσει τὴν προπαγάνδα ὅτι τὸ Βερολίνο ἐπέβαλε τὴν λιτότητα καὶ ξεχνοῦν ὅλοι τους, ὅτι τὸ ΔΝΤ τὸ ἔφερε στὴν Ἑλλάδα ὁ σοσιαλιστὴς πρωθυπουργός, συνοδευόμενος ἀπ’ τοὺς ὕμνους ὅλων τους γιὰ τὴν πολιτική του ἰδιοφυιία∙ μάλιστα κατακεραύνωναν τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὅταν προειδοποιοῦσε γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ Μνημονίου καὶ ζητοῦσε τὴν παροχὴ ρευστότητος στὴν ἀγορά. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ τὸ ἀποδέχθηκε ὡς ἀναγκαῖο κακό, διότι δὲν τῆς ἐπέτρεπαν οἱ κοινοτικοὶ κανονισμοὶ τὴν ἀπόρριψή του, δὲν εἶχε καθιερωθεῖ ἡ αὐστηρὰ δημοσιονομικὴ πειθαρχία∙ τὴν ἄσχημη εἰκόνα τῆς χώρας στὸ ἐξωτερικό, τὴν εἶχαν προκαλέσει οἱ δηλώσεις ὅτι «οἱ Ἕλληνες εἶναι διεφθαρμένοι ἀπ’ τὴν κορυφὴ ὥς τὰ νύχια».