Διαλλακτικοὶ στὰ διεθνῆ

Ὁ Ἀμερικανὸς καὶ ὁ Γάλλος πρόεδρος ἐμφανίσθηκαν διαλλακτικοὶ στὸ Συριακὸ καὶ Ἰρανικὸ στὶς ὁμιλίες τους στὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν∙ ἡ ἀπειλὴ γιὰ βομβαρδισμοὺς τῆς Συρίας ἀτόνησε, καθὼς τὸ πρόβλημα ἔγκειται στὸν χαρακτῆρα τοῦ ψηφίσματος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας. Ἡ ἐπικράτηση τῶν ἀκραίων Ἰσλαμιστῶν στὶς ἀνταρτικὲς ὁμάδες εἶναι ἡ κύρια αἰτία, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν βρίσκουν συμπαθεῖς γιὰ τὴν παροχὴ τῆς βοήθειάς τους∙ ὅλοι φοβοῦνται ὅτι οἱ Ἰσλαμιστὲς θὰ ἐγκαταστήσουν, ἐὰν ἐπικρατήσουν, αὐστηρὸ θρησκευτικὸ κράτος. Μὲ τὸ Ἰρὰν φαίνεται ὅτι ἄνοιξαν γιὰ τὴν Οὐάσιγκτον οἱ δίαυλοι ἐπικοινωνίας καὶ γίνεται προετοιμασία γιὰ τὴν συνάντηση τῆς Τεχεράνης μὲ τοὺς πέντε μεγάλους σὺν τὴν Γερμανία σὲ σύντομο χρόνο∙ ὁ Χασὰν Ρουχανὶ δείχνει ὅτι ἐλέγχει τὰ πράγματα στὸ ἐσωτερικὸ κι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἀποκατάσταση καλῶν σχέσεων μὲ ὅλες τὶς χῶρες. Ἠδη ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ συναντήθηκε μὲ τὸν Χασὰν Ρουχανὶ στὸν ΟΗΕ.