Πτωτικὲς τάσεις μετοχῶν

Οἱ μετοχὲς κινήθηκαν πτωτικὰ παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τῆς καθυστερήσεως στὴν αξηση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,3513 δολλάρια καὶ 132,1280 γιέν, ἐνῶ ἀνέκαμψαν ἐλαφρῶς, χρυσός, 1320,25 καὶ πετρέλαιο, 109,69. Ἡ διαδικασία σχηματισμοῦ τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως ἐπηρέασε ἐπίσης, ἂν καὶ βρισκόμαστε στὶς πρῶτες μέρες καὶ οἱ Γερμανοὶ θεωροῦν δεδομένη τὴν συνεργασία τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ∙ ἄλλωστε βελτιώθηκε σημαντικὰ ὁ δείκτης καταναλωτικῆς ἐμπιστοσύνης στὴ χώρα. Οἱ φόβοι πάντως γιὰ διακοπὴ πληρωμῶν τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως τὴν Τρίτη εἶναι διάχυτοι στὴν ἀμερικανικὴ ἀγορά, καθὼς βλέπουν διάθεση ταπεινώσεως τοῦ προέδρου ἐκ μέρους τῶν Ρεπουμπλικανῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, ὅπου διαθέτουν τὴν πλειοψηφία∙ ὁ Λευκὸς Οἶκος δὲν δείχνει σημάδια ἀντιδράσεως, οὔτε προβαίνει σὲ κινήσεις συμβιβασμοῦ ἢ καὶ καταγγελίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Φέρεται ἀμήχανα, ὅπως καὶ στὰ κρίσιμα διεθνῆ θέματα, Συριακὸ καὶ διαδικτυακὲς παρακολουθήσεις.