Ἀγωγὲς κατὰ 13 τραπεζῶν

Ἡ Ἐποπτικὴ Ἀρχὴ τοῦ Χρηματιστηρίου τῆς Νέας Ὑόρκης κατέθεσε ἀγωγὲς κατὰ 13 μεγάλων τραπεζῶν, ἀμερικανικῶν καὶ μερικῶν εὐρωπαϊκῶν, γιὰ τὴν ἀπάτη τῶν βραχυχρονίων ἐπιτοκίων τὴν τελευταία ἑξαετία∙ οἱ ἀπαιτήσεις ἀνέρχονται σὲ δεκάδες δις δολλάρια, ἐνῶ ἡ Morgan Stanley ἀνακοίνωσε ὅτι ἀποδέχεται συμβιβασμὸ στὰ τρία δις περίπου. Ἡ δικαιοσύνη μᾶλλον θὰ κρίνει τὸ ὕψος τῶν ἀποζημιώσεων πρὸς τοὺς πελάτες τῶν τραπεζῶν οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν, τὴν περίοδο τῶν τοξικῶν ὁμολόγων, θύματα παραπληροφορήσεως∙ ἡ συγκυρία εἶναι ἡ χειρότερη, διότι οἱ ἀγωγὲς ἀσκοῦνται σὲ περίοδο ἀπολύτου δυσπιστίας τῶν ἐπενδυτῶν πρὸς τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομία. Ἡ ρύθμιση τοῦ ὁρίου δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως μέχρι τὴν Δευτέρα βαρύνει τὶς ἀγορές∙ οἱ πιθανότητες διακοπῆς πληρωμῶν εἶναι πολλές, λόγῳ τῆς διαμάχης Λευκοῦ Οἴκου καὶ Κογκρέσσου.