Κένυα, βαρὺς ἀπολογισμὸς

Ὁ ἀπολογισμὸς τῆς τετραήμερης καταλήψεως πολυκαταστήματος στὸ Ναϊρόμπι εἶναι βαρὺς γιὰ τὴν Κένυα∙ οἱ νεκροὶ ἀνῆλθαν σὲ 67, ἐκ τῶν ὁποίων ἕξι στρατιωτικοὶ καὶ πέντε ἀπ’ τοὺς δεκαέξι τρομοκράτες, ἐνῶ οἱ τραυματίες πλησίασαν τοὺς διακόσιους∙ οἱ ὑλικὲς ζημίες πολὺ μεγάλες καὶ οἱ ἐπιπτώσεις στὸ κύρος τῆς ἀφρικανικῆς χώρας μεγαλύτερες. Οἱ τρομοκράτες μπῆκαν στὴν Κένυα ἀπ’ τὴν γειτονικὴ Σομαλία, μὲ σκοπὸ τὴν ἐκδίκηση γιὰ τὴν παρουσία τεσσάρων χιλιάδων στρατιωτῶν της στὴν σπαρασσομένη ἐπὶ εἰκοσαετία σχεδὸν ἀπὸ ἐμφύλιο πατρίδα τους∙ οἱ πληροφορίες γιὰ συμμετοχὴ μιᾶς λευκῆς Ἀγγλίδας χήρας, ἡ ὁποία ἀσπάσθηκε τὴν ἰσλαμισμὸ καὶ συμμετέχει στὰ θρηκευτικὰ κινήματα, διαψεύσθηκε. Ἡ διεθνὴς κοινότης ἀδυνατεῖ προσφέρειν λύση στὴ Σομαλία, ὅπου βρίσκουν καταφύγιο ὅλοι οἱ ἀκραῖοι Ἰσλαμιστές, ἀλλὰ καὶ οἱ πειρατές τους.