Μπαρόζο, ἀνάκαμψη οἰκονομίας Εὐρωζώνης

Τὴν διαβεβαίωση ὅτι, ἡ ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, ἔχει ἤδη ἀρχίσει, ἔδωσε ὁ Ντουρὰν Μπαρόζο, ὡς προανγγελία τῆς δυναμικῆς συνεχείας της∙ ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναγνώρισε μάλιστα καὶ τὴν πρόοδο στὶς νότιες χῶρες, ὡς συμπληρωματικὴ ἐξέλιξη. Οὐσιαστικὰ προλέγει τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, καθὼς καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δεσμεύθηκε ὅτι θὰ αὐξήσει τὴν χρηματοδότησή της στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες∙ τὸ ἑπόμενο βῆμα ἔρχεται ἀπ’ τὸ Βερολίνο, μὲ τὸν σχηματισμὸ τῆς νέας κυβερνήσεως καὶ τὴν παρουσίαση τῆς οἰκονομικῆς της πολιτικῆς. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει δεσμευθεῖ γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη, μὲ ἀτμομηχανὴ τὴν Γερμανία, ὄπου ἤδη πνέει ἄλλος ἄνεμος∙ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ψυχολογίας καταγράφεται σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους καὶ στὶς νότιες ὑπὸ βαθύτατη κρίση μέχρι χθές.