Κακουργηματικὲς πράξεις

Τὰ ἀδικήματα τῶν στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς εἶναι κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος τὰ περισσότερα, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ στοιχεῖα ἀπ’ τὶς ἀνακρίσεις∙ ἡ σύσταση ἐγκληματικῆς συμμορίας στοιχειοθετεῖται πλέον, ἐνῶ πληθαίνουν τὰ στελέχη της ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ καταθέσουν εἴτε γιατὶ δὲν ἀντέχουν ἄλλο προσωπικά, μετὰ τὸ αἷμα ποὺ χύθηκε, εἴτε γιατὶ εἶναι ἀφόρητες οἱ πιέσεις στὸ οἰκογενειακὸ καὶ φιλικὸ περιβάλλον. Ἡ ἐξαφάνισή της ἀπ’ τὴν δημοσιότητα εἶναι γεγονός, ἂν καὶ ἕνας βουλευτής της ἐμφανίσθηκε χθὲς στὴ Βουλή∙ ἡ τιμωρία της εἶναι ἁρμοδιότης ἀποκλειστικὰ τῆς δικαιοσύνης καὶ τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος. Οἱ ἐπιπτώσεις στὴν κοινὴ γνώμη εἶναι περισσότερες ἀπὸ ὅσες προβλεπόταν, καθὼς χάνει ἡ ἀκροδεξιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ πανίσχυρου τιμωροῦ καὶ τὸν ἀέρα τῆς ὑπεροχῆς της στοὺς ἀνέργους τῶν συνοικιῶν. Οἱ ὑπερατλαντικοὶ προστάτες της δείχνουν ὅτι τὰ ἔχουν χαμένα, διότι ἀνέμεναν κλίμα ἀβεβαιότητος καὶ ἀναταραχῆς, ὅπως ἔγραφαν οἱ κονδυλοφόροι τους.
Ἡ ἠρεμία τοὺς ἀπογοήτευσε.