Μάχη, μάχη ὀπισθοφυλακῶν

Ἡ τρόικα, δηλαδὴ τὸ ΔΝΤ, δίδει τὴν ἐντύπωση ὅτι δίδει μάχη ὀπισθοφυλακῶν, πρὸς δικαιολόγηση τῆς τριετοῦς λοιμικῆς της στὴν Ἑλλάδα∙ προσκολλᾶται στὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, ποὺ εἶναι φύσει ἀπολογιστικά, καὶ ἀγνοεῖ προκλητικὰ τὴν δυναμικὴ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας καὶ τὴν ἐκτίναξη πολλῶν κλάδων, τουρισμός, ψηφιακὴ τεχνολογία, μὲ ἀποτέλεσμα ἐμφανεῖς τὶς διαφωνίες τῶν Εὐρωπαίων. Σὲ σύγκριση μὲ τὴν πρόοδο τοῦ δωδεκαμήνου τὰ προβλήματα εἶναι παρονυχίδες καὶ δὲν ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὰ οἱ Εὐρωπαῖοι∙ ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἡ συνέχιση τῶν μεταρρυθμίσεων, μὲ ταχύτερο ρυθμὸ μάλιστα, καὶ ἡ κωλυσιεργεία ἀπὸ ὅσους εὐθύνονται γιὰ τὸ βάθος τῆς κρίσεως τὴν τριετία. Τὸ ἀντιλαμβάνονται ὅλοι σχεδὸν ὅτι οἱ κεδροσκόποι δὲν συγχωροῦν στὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν οἰκτρὰ ἀποτυχία τους∙ τὰ εἶχαν σχεδιάσει τέλεια μὲ τὸν σοσιαλιστὴ πρωθυπουργὸ καὶ τώρα, μετὰ τὸν θρίαμβο τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, κινδυνεύουν νὰ βρεθοῦν ἐκτὸς Εὐρώπης. Ἡ ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ ἔρχεται λίαν συντόμως.