Παχνίδια τῆς ἀκροδεξιᾶς

Οἱ ἔρευνες τοῦ ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ εἶχε συστήσει ἐγκληματικὴ ὀργάνωση, μὲ ἀδικήματα κακουργηματικοῦ χαρακτῆρος∙ οἱ βουλευτές της ἔχουν χαθεῖ ἀπ’ τὴν Βουλή, οὔτε στὶς συνεδριάσεις τῆς Ὁλομέλειας δὲν παρουσιάζονται, ἐνῶ κλείνουν καὶ πολλὰ τοπικὰ γραφεῖα της. Διαδίδουν ὅμως πληροφορίες ὅτι θὰ παραιτηθοῦν ὅλοι οἱ βουλευτὲς γιὰ νὰ προκαλέσουν πολιτικὸ πρόβλημα∙ ὅ,τι καλύτερο γιὰ τὴν δημοκρατία. Ἐὰν παραιτηθοῦν, ὁρκίζονται οἱ ἀναπληρωματικοὶ καὶ πρέπει καὶ αὐτοὶ ὅλοι τους νὰ παραιτηθοῦν γιὰ νὰ γίνουν ἀναπληρωματικὲς ἐκλογὲς στὶς δεκαπέντε περιφέρειες ὅπου ἐξελέγησαν∙ ἐὰν γίνουν ἀναπληρωματικές, σίγουρα δὲν θὰ ἐκλεγεῖ κανείς τους, διότι τὰ ἄλλα κόμματα, μποροῦν ἄνετα νὰ προτείνουν κατὰ περιφέρεια κοινοὺς ὑποψηφίους.