Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Οἱ ἐπιθέσεις τῶν κουκουλοφόρων καὶ ἄλλων κατὰ τοῦ Ἀρείου Πάγου, προχθὲς τὸ βράδυ, μετὰ τὶς συγκεντρώσεις κατὰ τοῦ φασισμοῦ, ἔστω καὶ μερικῶν δεκάδων, δὲν δικαιολογοῦνται εὔκολα∙ οἱ κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες καὶ μολότωφ κατὰ τῶν ἀστυνομικῶν δυνάμεων, ἀλλὰ ἀποκρούσθηκαν ἀνέτως. Στὴν ὑπόθεση τῆς ἀκροδεξιᾶς ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔχει ἀναλάβει τὸ κύριο βάρος καὶ σημειώνει πολὺ ἀξιόλογη πρόοδο∙ ὁπότε γιατὶ οἱ ἀριστεροὶ ὑποτίθεται ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ Ἀνωτάτου δικαστηρίου∙ διότι πρέπει, κατὰ τὴν ἰδεολογία τους, νὰ συμπράξουν κι ὄχι νὰ ἐπιτεθοῦν. Μία ἑρμηνεία ὑπάρχει, ὅτι δουλεύουν τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα στὶς ἀκραῖες ἐκφράσεις τους, μὲ τὶς ἐξαρτήσεις τους ἐκτὸς τῆς χώρας∙ ἀντιλαμβάνονται ὅτι συμπληρωματικὰ δροῦν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια.