Γερμανία, πρὸς ἀποφάσεις

Οἱ ἀποφάσεις γιὰ τὸν σχηματισμὸ τῆς γερμανικῆς κυβερνήσεως μᾶλλον λαμβάνονται σήμερα, στὴ συνεδρίαση τῆς ἡγετικῆς ὁμάδος τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος∙ πολλὰ στελέχη ἀντιδροῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι τὸ πιθανώτερο εἶναι ὅτι θὰ χάσουν, ὅπως ἔγινε καὶ τὸ 2005. Ἡ ἡγεσία ὅμως ἔχει ἄλλη ἄποψη∙ ἐὰν δὲν συνεργασθοῦν μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ, τότε ὁδηγεῖται ἡ χώρα σὲ νέες ἐκλογές, μὲ πιὸ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα γιὰ τοὺς Σοσιαλδημοκράτες, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα. Ἡ καγκελάριος εἶναι ὁ νικητὴς καὶ καθορίζει τοὺς ὅρους τοῦ παιχνιδιοῦ, ὁπότε τεχνηέντως ἐπιρρίπτει τὴν εὐθύνη τῆς ἐκλογικῆς ἀναμετρήσεως στὴν ἀντιπολίτευση, ἀφοῦ ἀρνήθηκε συνεργασία κατὰ τὴν λαϊκὴ ἐντολή∙ οἱ Γερμανοὶ ἔδωσαν θριαμβευτικὴ πλειοψηφία στὴν καγκελάριο καὶ θὰ τὴν ξαναψηφίσουν καὶ πάλι στὴν κάλπη, δὲν ἀλλάζουν εὔκολα κόμμα. Ἑπομένως οἱ Σοσιαλδημοκράτες εἶναι καταδικασμένοι γιὰ τὸν μεγάλο συνασπισμό, μὲ ἕνα ἐπιχείρημα, τὶς σκληρὲς διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν διανομὴ τῶν ὑπουργείων. Ὅσο γίνεται δηλαδή.