Ἔκκληση γιὰ δανεισμὸ ΗΠΑ

Ὁ Ἀμερικανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀπηύθυνε δραματικὴ ἔκκληση στὴ Βουλὴ τῶν Ἀντιπροσώπων, ὅπως ἐγκρίνει τὴν αὔξηση τῶν ὁρίων δανεισμοῦ τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως μέχρι τὴν Δευτέρα τὰ μεσάνυχτα, γιὰ νὰ μὴν κηρύξει αὐτὴ στάση πληρωμῶν∙ ὀ Τσὰκ Λιοῦ ἦταν ἀποκαλυπτικός, ὅταν ἀνέφερε ὅτι τὰ ταμειακὰ ἀποθέματα εἶναι μόνο τριάντα δις δολλάρια καὶ ὅτι ἐπαρκοῦν μέχρι τὶς 17 Ὀκτωβρίου. Ἡ ἀπήχηση στοὺς Ρεπουμπλικανοὺς δὲν ἦταν εὐνοϊκή, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο, διότι ἐπιμένουν στὴν ἀντιπαράθεσή τους μὲ τὸν πρόεδρο, μὲ ἀφορμὴ τὸν νόμο ποὺ ψήφισαν προσφάτως γιὰ περικοπὲς στὶς δαπάνες ὑγείας∙ ἡ σύγκρουση κλιμακώνεται, μὲ τοὺς Ρεπουμπλικανοὺς νὰ ἐνδιαφέρονται πρωτίστως γιὰ τὴν ταπείνωση τοῦ προέδρου, διότι αὐτὸς θὰ ὑποστεῖ τὸ πλῆγμα, ἐὰν γίνει στάση πληρωμῶν. Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες δίδουν τὴν εἰκόνα τῶν ἐσωτερικῶν πολιτικῶν ἀνταγωνισμῶν τῆς ἡγεσίας τους∙ δείχνουν ὅτι ἀδιαφοροῦν ὅλοι τους γιὰ τὴν οἰκονομία καὶ τὴν διεθνῆ ἀπήχησή τους.