Κίνα, ἐνοικίαση Οὐκρανίας

Οἱ μεγάλες κινεζικὲς ἀγροτικὲς ἑταιρεῖες ἔχουν νοικιάσει τὸ 5% τῶν καλλιεργησίμων ἐκτάσεων τῆς Οὐκρανίας, μὲ σκοπὸ τὴν ἐξαγωγὴ στὴν Κίνα τῆς παραγωγῆς τους∙ τὸ Κίεβο εὐνοεῖ τὶς ἐπενδύσεις αὐτές, διότι τῆς ἐπιτρέπουν τὴν ἀξιοποίηση τῶν ἀχανῶν ἐκτάσεών της. Μελέτη τοῦ ΟΗΕ ἀναφέρει ὅτι, ἐὰν καλλιεργηθοῦν συστηματικὰ μὲ σιτηρὰ οἱ οὐκρανικὲς ἐκτάσεις, τότε ἡ παραγωγή τους ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν διατροφὴ ὁλοκλήρου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς∙ τὸ Πεκῖνο ἀπ’ τὴν πλευρά του ἔχει τὸ 20% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ καὶ μόνο τὸ 9% τῆς ἀγροτικῆς παραγωγῆς. Ἔτσι ἐπιδίδεται στὴν ἐνοικίαση ἐκτάσεων σὲ ἄλλες χῶρες, τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Νοτίου Ἀσίας, μὲ σύγχρονες μεθόδους καὶ μὲ πλήρη μηχανολογικὸ ἐξοπλισμὸ ἀπ’ τὴν Κίνα∙ ἡ διείσδυση εἶναι ἡ μεγαλύτερη στὴν ἱστορἰα τοῦ κόσμου.