Τετριμμένες συζητήσεις μὲ τὴν τρόικα

Ἡ τρόικα ἀποχώρησε, χωρὶς αὐστηρὲς παρατηρήσεις, κι ἐπανέρχεται σὲ λίγες ἑβδομάδες γιὰ τὶς τελικὲς διαπραγματεύσεις∙ τὸ ὕψος τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι ἀπὸ αὐτὸ θὰ κριθοῦν ὅλα τὰ ἄλλα, ἀλλὰ καὶ θὰ προσδιορισθεῖ ἀπ’ τὴν ὕφεση τοῦ τρίτου τριμήνου. Ἤδη οἱ Εὐρωπαῖοι ἀναγνωρίζουν τὴν πρόοδο, ἐνῶ καὶ πολλὲς ἀμερικανικὲς τράπεζες ἐπίσης∙ ὁ πρωθυπουργός, μὲ τὰ χαρτιά του αὐτά, ἀρχίζει τὶς ἐπαφές του στὴν Νέα Ὑόρκη, καθὼς οἱ ἐπενδυτικοὶ κύκλοι ἐμφανίζονται πολὺ πρόθυμοι πλέον. Στὴν Εὐρωζώνη ὅλοι σχεδὸν πιστεύουν ὅτι ἡ Ἑλλὰς βρίσκεται στὸ δρόμο πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση∙ ὁ σχηματισμὸς τῆς νέας γερμανικῆς κυβερνήσεως θεωρεῖται ἡ ἀφετηρία γιὰ τὴν ἄσκηση ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, ὅπως ἔχει δεσμευθεῖ ἡ καγκελάριος ἀπ’ τὴν προεκλογικὴ περίοδο.