Τὰ συγκοινωνοῦντα δοχεῖα

Τὰ ὑπόγεια συγκοινωνοῦντα δοχεῖα φάνηκαν καὶ πάλι στὴν ἐξάρθρωση τῆς συμμορίας τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς»∙ ἡ ἀντίδραση τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦταν ὑποδειγματικὴ κι ἀπέδειξε ὅτι τὸ ἑλληνικὸ κράτος δουλεύει καὶ μάλιστα ἀποτελεσματικά, ἐλάχιστοι εἶναι οἱ ἐπίορκοι. Τὰ στοιχεῖα εἶναι συντριπτικὰ γιὰ ὅλους τους καὶ τὰ διαπραχθέντα κακουργήματα ἀνέρχονται σὲ δέκα, ἐνῶ ἀποκαλύπτονται ὅλο καὶ νέα∙ οἱ ἐξ ἀριστερῶν συνοδοιπόροι τους ἄρχισαν τὶς διαμαρτυρίες, δὲν εἶναι πειστικὰ τὰ ἐπιχειρήματα, βουλευτὲς ἦταν καὶ ἄλλα. Τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα, συνέλαβαν τὸν ἀρχηγὸ καὶ τοὺς βουλευτές του καὶ μόλις συγκεντρώθηκαν δύο ἑκατοντάδες ὀπαδῶν του στὴ ΓΑΔΑ καὶ μία στὴν Εὐελπίδων. Ποῦ εἶναι ἡ δημοσκοπικὴ ἐκτίναξη; Μήπως στὰ συγκοινωνοῦνται δοχεῖα ἐντασσόταν.